Bertus Walsma: Súdwest is een “behoorlijk veilige gemeente”

SNEEK - Raadslid Bertus Walsma van GBTL, die in zijn werkzaam leven financieel recherchedeskundige is, vindt Súdwest-Fryslân een ’behoorlijk veilige gemeente waar onze inwoners met een prettig gevoel kunnen leven en werken. De misdaadcijfers ondersteunen dit ook.’

Desondanks staat het begrip ondermijning op het prioriteitenlijstje van Súdwest-Fryslân in het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid (UIV) 2019-2022.

Ondermijning verwijst naar druggerelateerde criminaliteit, witwassen, corruptie en andere vormen van criminaliteit die het functioneren van de overheid in gevaar brengen. ,,De integriteit maar ook de geloofwaardigheid van publieke taken worden daarmee uitgehold. Ga je daar als overheid en burger niet daadkrachtig tegen optreden dan glijd je af naar een bananenrepubliek. Niet iets wat je wilt hebben…toch?”, stelt Bertus Walsma.

Naast ondermijning legt Súdwest de nadruk op overlast, veilig uitgaan en evenementen, jeugd en veiligheid, in het UIV. De vrijwillige brandweer, professionele watersportondernemers (PWO-ers), deelname aan het burgernet en WhatsApp-buurtpreventiegroepen, werken al mee aan het plan.

Naast het UIV bestaat het IVP: het zogeheten Integraal Veiligheidsplan (IVP), waarin de grote lijnen staan. Sinds een wijziging in de Gemeentewet in 2010, dient iedere gemeenteraad om de vier jaar een IVP samen te stellen. Het IVP schrijft voor welke inspanningen de gemeente levert voor het verbeteren van de sociale veiligheid op lokaal niveau. Ook wordt omschreven welke inzet wordt verwacht van organisaties. Daarover worden afspraken gemaakt met burgemeester en wethouders.