‘Mijn Tafel’ moet weg van Oppenhuizerweg

SNEEK - ‘Mijn Tafel’ moet weg uit de oude showroom van Van de Wal Motoren aan Oppenhuizerweg. Dat is besloten na een tamelijk verhit raadsdebat gisteravond in Sneek.

De verhuurder van dit pand is Rinnert de Jager. Het bestemmingsplan laat een dergelijke winkel evenwel niet toe. Een ingediende motie om Mijn Tafel tot 1 juli 2019 op deze locatie te laten blijven, werd met een kleine meerderheid van twintig tegen zestien stemmen in de raad van SWF verworpen. Mijn Tafel zoekt nu versneld een andere locatie.

De tegenstanders van de motie wezen er op dat detailhandel in de binnenstad hoort, het bestemmingsplan detailhandel in genoemd pand van De Jager uitsluit en dat leegstand in het centrum bestreden moet worden. Rudolf Dijkstra, binnenstadmanager Sneek, schreef de dag vooraf aan het debat, een brief aan de raad, met daarin het volgende: ’Het (tijdelijk) gedogen van Mijn Tafel op deze locatie zal een precedent werking hebben voor andere initiatieven in Sneek én in kleinere kernen. Alleen al hierom lijkt het mij gepast u te melden dan de Werkgroep Binnenstad én de Werkgroep Retail ten allen tijde zullen ageren tegen iedere vorm van coulance in deze. Woordvoerster Anneke Koster (CDA) liet weten dat haar fractie geen ruimte ziet om voor Mijn Tafel een uitzonderingspositie te creëren.

De FNP diende samen met Harmen de Wind, GBTL en PvdA de motie in. ,,We wolle in lytse ûndernimmer tydlik út ‘e brân helpe en net dakleas meitsje”, aldus Sicco Rypma. Opvallend vond hij “de ynkommen negative brief fan de kollega Snitser ûndernimmers” en dat “der twifel wie by guon partijen dy’t tsjin stimden. Se hawwe in kâns lizze litten.”

Harmen de Wind vindt Mijn Tafel een prachtig sociaal initiatief, dat steun had verdiend. “Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat wethouder Wielinga zich in haar opstelling heeft laten beïnvloeden door de werkgroepen Binnenstad en Retail.” In Mijn Tafel krijgen burgers de gelegenheid ‘een tafel’ te huren om eigen - merendeels tweedehands spullen, producten of artikelen te verkopen. Het blijkt een succesvol concept.