Nieuw leven Luisterroute Gaasterland

SNEEK - Stichting Lytse Marren onderzoekt mogelijkheid de in onbruik geraakte Luisterroute Gaasterland, nieuw leven in te blazen.

De stichting is werkzaam binnen het toerisme in Zuidwest Friesland en heeft inmiddels diverse succesvolle toeristische routes gerealiseerd. Waaronder de Oersetters, een pontjestocht en de Lytse Marren fietstocht. Inmiddels beide toppers van toeristisch Friesland.

Onlangs (2018) presenteerde de stichting het St. Odulphuspad, een thematische en ecologische wandelroute van 260 kilometer door Zuidwest-Friesland, Gaasterland en de Greidhoeke. In de route zitten verschillende punten opgenomen die ook in de Luisterroute zaten.

De 'Luisterroute Gaasterland' is 15 jaar geleden ontworpen, toeristen werden door middel van een mp3 speler met beeld en geluid geïnformeerd over diverse onderwerpen. Het project is echter door de huidige techniek ingehaald en wordt niet meer onderhouden.

,,Momenteel staan er nog een groot aantal bordjes in het landschap die dus helaas geen functie meer hebben. Toeristen vragen zich wel vaak af waarvoor de bordjes dienst deden. Het geheel biedt een troosteloze aanblik”, zegt voorzitter Harold Visser van Lytse Marren. De stichting zou graag nieuwe invulling willen geven aan de Luisterroute Gaasterland. ,,Wij willen in dat geval de ''remake' van het project aanpassen aan de nieuwste technologie en inzichten binnen een toeristische aanbod, mat andere woroden wat kun je in kwaliteit extra gaan aanbieden aan de toerist.”

Mogelijk kan het huidige oudere materiaal daarbij een uitgangspunt vormen. Daarnaast wordt een nieuwe passende gids gemaakt die aan alle criteria voldoet. De komende tijd wordt uitgezochjt wie de vroegere projecteigenaar is, want er zijn nog wel wat onduidelijkheden over de inhoud, zoals beeldmateriaal en teksten etcetera.

Visser: ,,Daarnaast speelt een mogelijke opruimverplichting van de oude 'doffe', 'dove' borden een rol. De kosten voor de 'remake' zijn om die reden ook nog niet goed in te schatten. Zodra daarover meer duidelijkheid komt gaan we op zoek naar subsidie. Ook de stichting Lytse Marren is bereid financieel bij te dragen aan het project.”