Johannes Post gezonde school

SNEEK -De Johannes Postschool in Sneek heeft het vignet Gezonde School behaald. Met dit vignet laat de school zien dat zij voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen van de Gezonde School.

Bovendien heeft de school het themacertificaat ‘Welbevinden’ in de wacht gesleept door haar manier van werken. Zo is het team gedurende de schooldag actief met School Wide Positive Behaviour Support. Dit betekent dat goed gedrag van de kinderen wordt beloond. Daarnaast worden er Leefstijllessen gegeven en worden er regelmatig groepsvormende activiteiten georganiseerd. Het gedrag van de leerlingen wordt op deze manier zorgvuldig gevolgd en in kaart gebracht. Hierdoor kan de juiste actie worden ondernomen zodra dit gewenst is. De school betrekt zowel ouders en leerlingen bij deze positieve manier van werken.

Werken aan gezondheid en welbevinden op school loont. Wanneer een kind lekker in zijn of haar vel zit, draagt dit bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Johannes Postschool voor actieve, gezonde leerlingen en een veilige schoolomgeving. Aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen staat hierbij centraal.

Directeur Djoke de Schiffart van de Johannes Postschool, die deel uitmaakt van Stichting Palludara, is trots op het vignet Gezonde School: ,,Door het opnieuw behalen van het themacertificaat welbevinden mag het logo van de Gezonde School aan onze gevel blijven hangen tot 2022. Zo kan iedereen zien dat onze school een gezonde school is!”