Odyssee en Gearhing fuseren

SNEEK - De onderwijsorganisaties Odyssee en Gearhing in Zuidwest Friesland gaan fuseren.

Met de ondertekening van de intentieverklaring is gisteren het startschot gegeven voor het fusieproces dat moet leiden tot een samengaan van beide organisaties per 1 januari 2020.

Zowel Gearhing als Odyssee werken vanuit dezelfde passie: passend onderwijs voor alle leerlingen. Gearhing heeft haar scholen vooral op het platteland, Odyssee vooral in de stad. De regio Zuidwest Friesland is een geheel van stad en platteland. Een economisch florerend en leefbaar platteland is van levensbelang voor economisch en florerende steden. En andersom. Onderwijs is hierbij een belangrijke factor.

De fusie biedt veel kansen voor versteviging van de onderwijskwaliteit. Specifieke kennis en expertise op ondersteunende processen worden gebundeld en er kan efficiënter worden ingekocht. Zo ontstaat ruimte voor verbetering en dat gaat niet ten koste van middelen die beter in het primaire proces ingezet kunnen worden.

Fusies worden vaak in verband gebracht met verandering. De fusie tussen Gearhing en Odyssee zal voor de meeste betrokkenen niet erg zichtbaar zijn. De scholen behouden hun eigen identiteit. Leerlingen en ouders merken vrijwel geen verschil met de huidige situatie. Leerkrachten behouden hun eigen school en groep, maar kunnen straks beter worden ondersteund en hebben meer kansen voor ontwikkeling en mobiliteit.

De groep bovenschoolse ondersteuners zullen wel intensief gaan samenwerken. Hoe dat er precies uit gaat zien wordt tijdens het fusieproces uitgewerkt.

Het fusieproces is vanaf de zomer 2018 voorbereid met onder andere een onafhankelijk vooronderzoek op de kans van slagen van het samengaan van beide organisaties. De resultaten zijn aan beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en raden van toezicht voorgelegd en als zeer positief bestempeld.