Juf Susan uitgezwaaid

SNEEK - Leerlingen en collega’s van de Thomas van Aquinoschool namen vanmorgen afscheid van juf Susan Silvius.

Op de school aan de Louw Doniastraat werd een afscheidslied gezongen en keek directeur Piet Hein Herfkens terug op de meer dan 40-jarige carrière van de onderwijzeres die, 19 jaar jong, op 23 juni 1972 haar akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs kreeg. Als vervangster draaide ze haar eerste uren op kleuterschool Klein Duimpje. Na een korte onderbreking kwam de hoofdkleuterleidster daar terug als invalster, zoals ze dat gedurende een lange periode van 15 jaar ook was op Repelsteeltje, Bonifatius en de huidige school. Op deze Thomas van Aquinoschool kreeg juf Susan in ‘96 een vaste benoeming.

Herfkens zei haar te hebben leren kennen als een hele warme liefdevolle vrouw voor kinderen, collega’s, als echtgenoot voor Anton, oma, werknemer, katholieke grootheid, zanger en natuurlijk als een van de vele Silviussen. ,,Bedankt voor alles wat je voor zoveel kinderen hebt gedaan. Wat je voor zoveel ouders hebt betekent. En bedankt voor alles wat je voor je collega’s en mij hebt betekend. Voor mij was je een grote inspiratie.”