Twee avonden over kerkmuziek

SNEEK - Pastoor Peter van der Weide uit Sneek verzorgt op 21 januari en 4 februari lezingen over de geschiedenis van de kerkmuziek in de Hemkerk aan de Smidstraat 8 in Sneek.

Of Jezus gezongen heeft weten we niet zeker. De enige passage waaruit kan blijken is de tekst: “Nadat zij de lofzang gezongen hadden gingen ze naar de Olijfberg”. Maar dat er niet gezongen werd tijdens vieringen is ondenkbaar. Door de eeuwen heen werd in de kerken op allerlei wijze muziek gemaakt. Bij katholieken weer wat anders dan bij protestanten en ook daar verschilt het weer per werelddeel.

De (kerk-) muziek verkennen en stilstaan bij de tijdgeest. Dat is de bedoeling van Van der Weiden. Daarnaast komt de kunst en architectuur van de kerkmuziek aan bod. Augustinus zei het al in de vierde eeuw: ”Zingen is dubbel bidden”. Een prachtig getuigenis van de kracht van muziek. Tijdens de twee avonden is er alle ruimte voor vragen en eigen inbreng. Ook eigen ervaringen en voorkeuren van de aanwezigen zijn welkom.

De beide avonden beginne om 19.45 uur.