170 woningen worden gerenoveerd

Sneek - In Sneek worden volgend jaar 170 woningen opgeknapt.

In totaal worden 280 woningen in Súdwest-Fryslân door woningbouwcorporatie Elkien opgeknapt. De corporatie besteedt hier 14 miljoen euro aan. Negen miljoen van de veertien is voor het verduurzamen van de huizen. Provinciaal investeert Elkien 47 miljoen euro in hun woningen. De corporatie heeft 20.000 woningen.

Dankzij het nationaal klimaatakkoord is meer bekend geworden over het verduurzamen van huurwoningen en het betalen daarvan. De uitwerking van dit akkoord betekent nog niet dat de woningen die Elkien wil aanpakken, ook meteen volgens die normen worden ingericht. Dat is afhankelijk van de actie van gemeenten.

Zij moeten in 2021 met plannen komen. Daarnaast moet ook duidelijk worden wat technisch de beste oplossing wordt. Het geld van de woningbouwcorporatie gaat vooralsnog naar een betere isolatie en het plaatsen van zonnepanelen.

De huren zullen door de aanpak niet stijgen.