Gemeenteraad heeft weinig te kiezen

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft nog weinig te kiezen in de kadernota 2019 van het college. Met de speerpunten kun je het moeilijk oneens zijn en de uitwerking is onduidelijk. Dat concludeert de Rekenkamer in zijn onderzoeksrapport over de rol van de gemeenteraad.

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de kaderstellende rol van de gemeenteraad. Heeft de gemeenteraad voldoende invloed op de inhoud en de besluitvorming van de kadernota en biedt de kadernota wel mogelijkheden om kaders te stellen? Dat waren de vragen. In de kadernota 2019 schrijft het college op welke ambities en speerpunten zij heeft voor volgend jaar. De raad kan hier nog invloed op uitoefenen, zo is de bedoeling.

De conclusie van de rekenkamer is dat de kadernota op een goede manier tot stand is gekomen. De raadsleden vinden de nota inzichtelijk en begrijpelijk. Maar het kan beter, zo blijkt uit dit onderzoek, waarbij de totstandkoming, de inhoud en de raadsbehandeling van de kadernota is geanalyseerd en waarbij ook een enquête onder raadsleden is uitgezet.

Er zijn wel veel ambities en speerpunten beschreven, maar raadsleden geven in de enquête aan, dat er geen keuzen zijn voorgelegd. Met de voorstellen kun je het moeilijk oneens zijn. Als raadslid heb je geen keuze gekregen en weet je niet hoeveel dit alles gaat kosten, geven raadsleden aan. Het college kan nu nog alle kanten op.

De Rekenkamer beveelt in zijn rapport aan om de kadernota beter te laten aansluiten op het hoofdlijnenakkoord en om heldere keuzen voor te leggen. In de programmabegroting na de kadernota wordt dan duidelijk hoeveel genoemde actiepunten gaan kosten. In een vervolgonderzoek in 2019 zal de Rekenkamer bezien hoe die programmabegroting eruit ziet. Dan zal duidelijk worden wat de kadernota-ambities in Súdwest waard zijn. En wat de rol van de raad daarbij zal zijn.