Ondernemersfonds onder interim-bestuur

SNEEK - Het Ondernemersfonds in de gemeente Súdwest-Fryslân gaat tijdelijk verder met een interim-bestuur.

Voorzitter Afke Visser en de leden Frans van Egmond, Sjoerd Tolsma en Robert van de Leur nemen de taken waar voor het eerste fondsbestuur dat besloten heeft terug te treden om de verdere doorontwikkeling van het fonds over te laten aan een nieuw bestuur.

’Een nieuw bestuur kan zich enthousiast en zonder terughoudendheid richten op datgene wat het fonds voor ondernemers moet zijn: een belangrijk instrument om de samenwerking tussen ondernemers te verbeteren en om de sociaaleconomische omstandigheden in het werkgebied te stimuleren’, luidt de motivatie.

De Adviesraad van het Ondernemersfonds heeft – conform het bepaalde in de statuten - de teruggetreden bestuursleden op 3 december ontslag verleend en een nieuwe interim bestuur benoemd.

Het interim-bestuur, dat uiterlijk tot 1 mei 2019 zal aanblijven, krijgt als taken de continuïteit van het Ondernemersfonds te waarborgen en een volwaardig definitief bestuur te vormen en bestuursleden daarvoor te rekruteren.