Harley laat Miedema’s nooit weer los

RAERD - De Harley Davidson is niet meer weg te denken uit het leven van de veehouderijfamilie Miedema uit Raerd. In het spoor van pater familias Gerrit (61) raakten echtgenote Greetje en zijn zoons Sjoerd en Durk met aanhang eveneens gepassioneerd door de schoonheid, de lage zit en het kenmerkende motorgeplof van de Amerikaanse klassiekers.

Gerrit Miedema crosste als boerenzoon op zijn zestiende al rond op een brommer en al heel gauw een motor. Hij weet het nog als de dag van gisteren. Het was een Tornax. Ooit geproduceerd in het Duitse Wuppertal. Inmiddels een verdwenen klassieker. In de twintiger jaren kwamen deze zijkleppers op de markt. Die van de destijds jonge Gerrit Miedema overleefde het beulswerk in de Friese klei niet.

Na wat Zündapps schafte hij op zijn achttiende zijn eerste Harley Davidson aan.,,It wie in ‘Liberator’. Sa’n oarlochsmasine”, vertelt Miedema nadat hij de gaskachel heeft opgestookt in de kleine kantine van de speciaal voor zijn motorenliefde gebouwde loods. Van de Harley Liberator werden tussen 1939 en 1945 zo’n 90.000 stuks gemaakt.,,Mar ik ha noait legerúfieringen hân, altiten de boargerútfiering hjer. Ik hie net safolle mei dy legerdingen.”

Gegrepen door het karakte-ristieke plofgeluid van de motor, het plaatje in zijn algemeenheid, de lage zit, details als de voetkoppeling en de geweldige rij-eigenschappen van de machine, heeft de Harley Davidson de Raerder melkveehouder, die inmiddels samen met zoon Sjoerd in de maatschap zit, nooit weer losgelaten.

Gaandeweg de tijd groeide het motorenpark van Gerrit Miedema. Dat werd uiteindelijk zo groot dat de loods achter de boerderij uitgroeide tot het Flânsumer museum voor klassieke motoren en auto’s. ,,Ach ja je, ik ha der wat mei. Bist der altiten mei dwaande en ast in kear ien hast, dochst him ek net mear fuort no. It is in moaie hobby”.

De onder de rook van Raerd ontstane verzameling beslaat met name klassieke motoren en auto’s uit de 20ger tot de 60ger jaren.,,Dat is sa groeit. Hast dan it idee fan dit type moat ik ien ha en fan in oar type ek. Sa giet dat dan. Nei dy Liberators woe’k in 1200 CC ha. Dy ha’k doe kocht en dat ding stiet hjir al 35 jier. In kop- en sydklepper. Dat wienen de earsten fan Harley. Dy ha se makke fan njoggentjentsien oant -njoggenen-tweintich of sa.

Lees het complete artikel vandaag in het Sneeker Nieuwsblad