‘Garden of Dance’ in 2019 naar Veemarktterrein

SNEEK - De ‘Garden of Dance’ verhuist de komende Sneekweek naar het Veemarktterrein. De gemeente Súdwest-Fryslân is althans van plan een deel van het terrein voor het dance-evenement beschikbaar te stellen.

De afgelopen jaren was de Stadhuistuin in Sneek ingericht als feestterrein voor danceliefhebbers. De tuin is niet langer beschikbaar door de nieuw- en verbouw van het gemeentehuis. De ‘Garden of Dance’ is zo’n succes dat de organisatie het evenement graag elders in de stad, vlakbij het centrum, wil voortzetten.

Burgemeester Jannewietske de Vries heeft daarvoor begrip. ,,Wy hawwe de mooglikheden besjoen en binne sa útkommen op it Feemerkterrein”, zegt ze. Of de ‘Garden’ daar ook wordt ingericht hangt af van een aantal factoren.

Het is nu eerst aan de organisatie van het dance-event om een plan te maken voor de nieuwe plek. In dat plan staat onder andere hoe het terrein wordt ingericht en afgeschermd, waar de geluidsinstallatie komt, en waar de in- en uitgangen zijn. Het geluidsplan bepaalt voor een belangrijk deel hoe de inrichting zal zijn.

Als het plan klaar is komt er een informatiebijeenkomst voor omwonenden van het Veemarktterrein. Die kunnen hun op- en aanmerkingen maken. ,,Dêrnei beslute wy pas oer al of net in fergunning”, zegt De Vries. De omwonenden van de Veemarkt zijn al in een brief op de hoogte gesteld van het plan.

,,As gemeente hawwe wy oerlis mei de Vereniging Ondernemend Sneek, de horeka en de plysje oer hoe’t wy de Sneekweek feilich, noflik en duorsum hâlde kinne, foar elkenien”, zegt de burgemeester. ,,Net allinnich yn 2019, ek yn ’e jierren hjirnei. Dêr litte wy ús troch liede by it al of net ôfjaan fan in fergunning.”