Zwetteschool gezonde school

Sneek - De Zwetteschool in Sneek heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald.

Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Zwetteschool voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het thema Welbevinden en sociale veiligheid. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet Gouden en Zilveren weken, de methode Leefstijl, anti pest methode KIVA, observatie instrumenten zoals KIVA en ZIEN. Op de Zwetteschool werden vanmorgen de Zilveren weken gestart met de uitreiking van dit vignet. In maart jongstleden heeft de inspectie van onderwijs de Zwetteschool ook geprezen om de veiligheid en het pedagogisch klimaat. Deze peilers werden als goed beoordeeld door de onderwijsinspectie. Nu dan ook de beoordeling door de GGD. Roel Krijnen, bestuursvoorzitterOdysseescholen reikte vanmorgen het vignet uit aan de school. Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties.