Dorpsonderscheiding Marian Visser

Hemelum - Marian Visser is uitgeroepen tot 'Himmelommer fan it Jier 2015'.

Voorzitter Arjan Siersma van Dorpsbelang Hemelum overhandigde Marian Visser de oorkonde. Ze werd vanwege haar jarenlange, vrijwillige inzet voor het dorp, met een meerderheid van stemmen gekozen. In haar dankwoord benadrukte Marian Visser hoe belangrijk het voor een dorp is dat er vrijwilligers zijn. En vooral ook hoe leuk het is om als vrijwilliger bij je dorp betrokken te zijn. Ze sprak de wens uit dat er nog vele “Himmelommers fan it Jier” na haar zullen komen.