Sloopwerk oude belastingkantoor hervat

Sneek - Na een korte onderbreking vanwege asbest is de sloop van het voormalige belastingkantoor aan de Kerkhoflaan in Sneek hervat.

Vastgoedontwikkelaar Frisia Invest start, zoals het SN vorig jaar al bekend maakte, op deze plaats komend voorjaar met de bouw van een complex voor 33 seniorenappartementen. Het terrein rondom het nieuwe complex zal voorzien worden van veel groen en voldoende parkeergelegenheid voor bewoners. Gemeente Súdwest Fryslân zal een openbaar wandelpad langs het water aanleggen. Naar verwachting kan dit voorjaar met de nieuwbouw worden begonnen en zullen de appartementen medio januari 2017 worden opgeleverd.