Friese werkgelegenheid sterker

Sneek - De werkgelegenheid in Fryslân laat na jaren van daling een gezonder beeld zien. Uit het jaarlijkse werkgelegenheidsonderzoek van de provincie Fryslân blijkt dat de daling niet langer toeneemt.  In de periode april 2014 tot april 2015 was er met een verlies van 540 banen een krimp van 0,2%, tegenover de 1,1% van een jaar eerder.

De werkgelegenheidsontwikkeling verschilt sterk per sector. De banenkrimp in de bouwsector en de financiële sector heeft zich in 2015 doorgezet. Voor de bouwsector betrof dit 2,9% en voor de financiële sector 4,7%. Hier staat tegenover dat het aantal banen in de zakelijke dienstverlening met 430 is toegenomen, een groei van 1,8%. Ook het aantal horecabanen is met 380 toegenomen ten opzichte van 2014. De zorg is de grootste banensector in Fryslân. Na een krimp van 1,1% van het aantal zorgbanen in 2014 is het aantal banen binnen de zorg in 2015 met een groei van 0,6% weer toegenomen. Het onderzoek wordt jaarlijks door de Provincie Fryslân verricht door middel van een enquête onder Friese bedrijven. De cijfers betreffen de Friese bijdrage aan het landelijke werkgelegenheidsregister. Gedeputeerde Sander de Rouwe: ,,Mooi dat de daling van de werkgelegenheid nu minder sterk is dan voorgaande jaren, maar we kunnen niet tevreden zijn. Als provincie willen we het MKB optimaal ondersteunen om te excelleren, door in te zetten op de pijlers organiserend vermogen, innovatie en export ”.