Jacobi in derde gesprek van Sneek

Sneek - Lutz Jacobi is zondag vanaf 16.30 uur in café Vellinga in Sneek een van de gasten tijdens het derde gesprek van Sneek jaargang 5.

Tweede Kamerlid Lutz Jacobi heeft zorgen over het besluit van het kabinet om meer bebouwing toe te staan aan de Nederlandse kust. En over de gaswinning in de gemeente Súdwest-Fryslân. Het zou gaan om “70 dagen gas”; Waarom werd er desondanks beslist over de aanleg van de gasleiding en gaswinning bij Oppenhuizen/Ried? Dit en meer aanstaande zondag in gesprek met gespreksleider Jacques Monasch. Een andere gast is Anne Oosterhaven, sinds 1983 muziekdocent aan CSG Bogerman te Sneek. Onder zijn werkzaamheden: Het leiden van de Bogerman Bigband. Oosterhaven komt zijn vele ervaringen en anekdotes delen met het publiek samen met de voltallige, 20 man tellende, Big Band. Verder ook aandacht voor het Vers festival op 6 februari. Aan het begin van het jaar neemt een ieder goede voornemens. Hoe zit het met de voornemens van de bevolking in Súdwest-Fryslân? Om hier aandacht aan te besteden zijn enkele initiatiefnemers te gast van enkele bijzondere projecten: Ale Bok komt namens SamenLoop voor Hoop en namens Cycling Espresso Sneek is de enthousiaste Sonja Idzinga te gast. Stadsdichter Henk van der Veer besluit het Gesprek van Sneek met zijn column “Het Tegengeluid”.