Referendum Oekraïne-Eu in SWF

Sneek - In de gemeente Súdwest-Fryslân gaan op 6 april 2016 de stembureaus open voor een referendum over het associatieverdrag tussen Oekraïne en de Europese Unie (EU) met de vraag voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne.

Een associatieovereenkomst is een overeenkomst tussen twee of meer landen die de samenwerking willen verbeteren. De Europese Unie heeft meerdere van deze overeenkomsten gesloten, bijvoorbeeld met Chili en Marokko. Landen spreken er in af politiek en economisch meer te gaan samenwerken. De Referendumcommissie heeft uitgebreide informatie over de associatieovereenkomst op haar website staan; www.referendum-commissie.nl In de overeenkomst hebben de Europese Unie en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking. En dan vooral over handel. Politieke samenwerking gaat bijvoorbeeld over de versterking van de democratie, verbetering van de mensenrechten en verbeteren van de veiligheid. Met economische samenwerking bedoelen we dat handel en investeringen eenvoudiger en goedkoper worden gemaakt. Ook wil de Europese Unie de oostelijke grens van de EU stabieler (veiliger) maken. De Europese Unie en Oekraïne spreken dus af om meer te gaan samenwerken. Oekraïne wordt niet lid van de Europese Unie, zoals bijvoorbeeld Nederland en België. Er zijn op 6 april minder stembureaus in Súdwest-Fryslân dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De verwachting is namelijk dat het stemmen bij een referendum minder tijd kost dan het stemmen bij een verkiezing. In ieder dorp waar normaal gestemd kan worden, kan dat nu ook. Alleen in Bolsward, Sneek en Workum zijn minder stembureaus dan bij de raadsverkiezingen in 2014.