Politiek café over (nieuwe) mogelijkheden in zorg

Sneek - ,,De cliënt krijgt meer zeggenschap en heeft de regie van de eigen zorg meer in eigen hand”, aldus Nynke Hoogland, wijkverpleegkundige van Buurtzorg in Groningen. Zij is te gast in het eerste politieke café van D66 in 2016 op dinsdag 2 februari vanaf 20.00 uur in de Daaldersplaats.

Veel is tegenwoordig gedecentraliseerd naar de gemeente. Het aanbod en organisatie verandert. De WMO financiert de huishoudelijke hulp en begeleiding, de zorgverzekeraar financiert de verpleging en verzorging. Dit betekent dat de wijkverpleegkundige vooral te maken heeft met de zorgverzekeraar. Dit is ook relevant voor de gemeente en het beleid van de gemeente. Samen met Hoogland en SWF-wethouder Stella van Gent zal ingegaan worden op de vraag welke uitdagingen en mogelijkheden er in het huidige en toekomstige zorglandschap zijn. Er lijkt steeds meer ruimte te komen voor nieuwe initiatieven. Zijn kleinschalige corporaties de oplossing? En hoe kan de gemeente hierin faciliteren? Is dat wel haar rol? Kunnen zorgwerkers uit onze gemeente hun werk hier nog blijven uitvoeren zodat de zorg geborgd en lokaal blijft? En wat kunnen we leren van interessante initiatieven in andere regio’s? Deze vragen staan centraal in het politieke café dat D66 op dinsdag 2 februari.  Naast de bijdragen van de gasten is er veel ruimte voor discussie met alle bezoekers.