Humanitas Zuidwest Friesland zoekt vrijwilligers

Sneek - Humanitas Zuidwest Friesland zoekt vrijwilligers voor lotgenotengroepen en individueel huisbezoek.

In de lotgenotengroepen spreken deelnemers over verlies van hun dierbaren. Het is juist de onderlinge herkenning die veel steun kan geven aan de deelnemers van de groep. De lotgenotengroep wordt ondersteund door twee vrijwilligers. Naast de lotgenotengroep, heeft Humanitas vrijwilligers nodig voor individueel huisbezoek. Tijdens deze bezoeken komt de vrijwilliger in overleg op gezette tijden thuis om hulp en steun te bieden bij het verwerken van verlies. De vrijwilliger is geen professionele hulpverlener, maar een medemens die luistert en meeleeft; iemand waarvan men begrip en steun mag verwachten tijdens het verwerkingsproces. De vrijwilligers maken deel uit van de werkgroep steun bij verlies. Inlichtingen over deze vacatures bij: Coördinator Tetsie Reinsma.tel: 0517-854985; e-mail: verlies@humanitas-zwf.nl of website: http://www.humanitas.nl/afdeling/zuidwest-friesland