Meer handen aan bed door uniforme betaalcodes

Sneek - Friese gemeenten maken facturering zorgaanbieders eenvoudiger. Door de invoering van gelijke administratieve codes voor facturering van zorg zijn Friese zorgverleners 10 tot 15 procent minder tijd kwijt met het declareren van zorg bij gemeenten. Een projectteam onder leiding van wethouder Marja Reijndorp van Littenseradiel, is erin geslaagd de administratieve lasten flink te reduceren, zodat er meer tijd en dus geld overblijft voor ’handen aan het bed’.

In 2015, het eerste jaar van de uitvoering van de nieuwe zorgwetgeving die het langer zelfstandig thuis blijven wonen regelt (Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Langdurige Zorg), werd al snel duidelijk dat zorgaanbieders relatief veel tijd en dus geld kwijt waren met het registreren en factureren van zorg. Gemeenten gebruiken namelijk verschillende codes voor het betalen van de geleverde zorg. ‘’Bij gemeente 1 moesten we voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp code A gebruiken en bij gemeente 2 moesten we code B invullen. In vier verschillende gemeenten kon je vier verschillende codes tegenkomen voor min of meer dezelfde dienstverlening aan de cliënt. Zonder deze afspraken hadden gemeenten volgens landelijke regels 23 codes kunnen gebruiken’’, legt bestuurder Klaas Kuilman van Thuiszorg Het Friese Land uit. Het zorgde voor een enorme administratieve regeldruk bij de Friese zorgaanbieders. In het programma Sociaal-Medische 1e lijn werken De Friesland Zorgverzekeraar en de 24 Friese gemeenten samen, met als doel het verbeteren van de eerstelijnszorg - dus de direct toegankelijke zorg - in de provincie Friesland. Aanleiding voor De Friesland Zorgverzekeraar om het programma op te zetten was de transitie in de zorg (overheveling van de AWBZ naar zorgverzekeraars (Zvw) en gemeenten (Wmo). Binnen het programma wordt door kleine projectteams gewerkt aan diverse thema’s, waaronder het thema ‘terugdringen van administratieve lasten’. Door dit team, bestaande uit medewerkers van gemeenten, zorgaanbieders en De Friesland Zorgverzekeraar, is naar de codering gekeken en bepaald welke code bij welke geleverde zorg het beste kan worden gebruikt. Door het systeem te vereenvoudigen kost het de zorgaanbieders 10 tot 15 procent minder tijd en dus geld om de zorg te declareren bij gemeenten. ,,Voor onze klanten betekent het dat er bij de zorgverleners geld vrijkomt voor de zorg. Dat vinden wij heel erg belangrijk”, aldus manager zorg en gezondheid Edwin Frenay van ’t Veen van De Friesland Zorgverzekeraar. Een groot aantal gemeenten gebruikt deze uniforme codering sinds begin januari, andere volgen nog. Wethouder Marja Reijndorp van de gemeente Littenseradiel en voorzitter van het projectteam: ,,Zorgaanbieders kunnen met deze codering makkelijker factureren, met als resultaat meer handen aan het bed voor onze inwoners. We zijn dus erg blij met het resultaat.” Het is de bedoeling dat medio dit jaar alle Friese gemeenten zijn overgestapt op de uniforme codes. Landelijk gezien is het gebruik van dezelfde codes door gemeenten uniek.