Tips bijvriendelijk tuinieren

Sneek - Veertig inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân kregen onlangs tijdens een lezing over "Bijvriendelijk tuinieren" handige tips van Geert van Poelgeest en Anna Kreffer van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging om meer bijen in de tuin te krijgen.

,,It giet net goed mei de bijestân yn ús lân. Dêrom ha wy as gemeente it bijekonvenant tekene”, liet wethouder Durk Stoker weten. Hiermee wilde hij aangeven dat we ons actief  in moeten zetten voor de leefomstandigheden van de bij. Een mooi voorbeeld daarvan is dat gemeente Súdwest-Fryslân meedoet aan het Elfstedenbijenlint. Dit is een lijn van 200 kilometer bloemrijke bermen in de provincie. De gemeente ziet het ook als taak om inwoners te leren wat zij zélf kunnen doen om de bij te helpen. Dat was het doel van de lezing “Bijvriendelijk tuinieren”. Arjan Jenema van hoveniersbedrijf Natuurvol Tuinen uit Workum was aanwezig bij de lezing. ,,Douwe de Groot fan ’e gemeente fertelde earst wat de stânpunten fan ’e gemeente binne oangeand egrienbehear; wêrom se dogge wat se dogge. Dat wie in hiel moai helder ferhaal.” Het waren waardevolle en leerzame lezingen vond Jenema. ,,In soad minsken binne mar wat huverich foar de bij, mar se ferjitte dat bijen hiel nuttich binne. Dat liet Anna Kreffer moaisjen.” Naast informatie kreeg het publiek praktische tips mee. Tips die iedereen kan uitvoeren, of je nu een grote of een kleine tuin hebt. Heb je bijvoorbeeld siergras in je tuin? Dan kun je dat beter niet in het najaar, maar pas in maart-april afknippen. Het siergras is namelijk een mooie overwinterplaats voor bijen. En stel dat je een tuin hebt op kleigrond, leeg dan even een kruiwagen vol zand in de tuin. Dat is een prima overwinterplaats voor de bij. Zo kreeg het publiek allerlei praktische tips om de leefomstandigheden van de bij te verbeteren. ,,Ik fûn dit in hartstikke moai inisjatyf fan ’e gemeente,” besluit Jenema.