Eerste steen nieuwbouw Philadelphina

Sneek - De eerste steen voor een bijzondere  nieuwbouwlocatie van Philadelphia Zorg aan de Eeltje Halbertsmastraat in Sneek wordt woensdag gelegd. De eerste stenen worden op feestelijke wijze gemetseld door een aantal toekomstige bewoners.

De nieuwbouw komt volgens het principe van het Huis van Philadelphia  tot stand. Dat wil zeggen dat cliënten, hun verwanten en medewerkers van meet af aan een belangrijke stem hadden bij het ontwikkelproces . Alle wensen zijn zeer serieus genomen en de 24 toekomstige bewoners met een lichte tot matige verstandelijke beperking  kunnen dan ook niet wachten tot ze de sleutel krijgen van hun appartement. De nieuwbouw wordt gerealiseerd door Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) en architect Hans Achterbosch van Achterbosch Zantman architecten (AZA) tekent voor het ontwerp. Achterbosch: ,,We zijn zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de uiteenlopende wensen die uit de ‘feel good sessies’ kwamen die we met alle betrokkenen hebben gehad.  Zo is in het hart van het gebouw het atrium ontstaan,  komen er zonnepanelen op het dak en hebben de algemene  ruimtes een centrale plek gekregen in het ontwerp. Anne Makkink (binnenhuisarchitect) heeft samen met de toekomstige bewoners het inrichtingsplan en de tuinen rondom het gebouw vormgegeven. Heel  bijzonder om op deze betrokken manier met alle bewoners een nieuwe locatie te schetsen.’’ Projectleider Jan Kamminga van BGDD onderschrijft de kracht van de Design and Build methode die toegepast wordt bij dit project: ,,Je werkt meer samen dan bij traditionele contracten omdat wij nu niet alleen verantwoordelijk zijn voor de bouw maar voor het gehele proces. Tijdens het ontwerptraject is er dus ook intensief contact geweest. We hebben de doelgroep leren kennen zodat de behoefte van de nieuwe bewoners en de daarbij behorende wensen kraakhelder zijn. Voor Philadelphia is deze methode, waarbij de verantwoordelijkheid en het risico verschuift naar de aannemer, nieuw.  Aan ons de taak om het tot een succes en voor herhaling vatbaar te maken.” Philadelphia wil er vanuit een christelijke visie aan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. We gaan uit van de mogelijkheden van iedere individuele cliënt als het gaat om zorg, wonen, werken, leren, dagbesteding en welzijn.