Aandacht veiligheid op water op Boot Holland  

Sneek - Vaar zoveel mogelijk stuurboordwal, passeer bruggen vlot en let op snelheid en golfslag. Dat zijn de thema’s waar ‘Varen doe je Samen!’ dit jaar de focus op legt. Het samenwerkingsverband wil de verkeersveiligheid tussen recreatie- en beroepsvaart verbeteren door het geven van voorlichting. ‘Varen doe je Samen!’ staat in samenwerking met Provincie Fryslân, Provincie Groningen en Rijkswaterstaat Noord-Nederland vanaf vrijdag 12 februari op watersportbeurs Boot Holland in Leeuwarden.

Veilig kunnen varen is voor de recreatie- en beroepsvaart van groot belang. Om de veiligheid op de Nederlandse grote vaarwegen te vergroten is 'Varen doe je Samen!' gelanceerd. Het gaat om een landelijk samenwerkingsproject van onder andere provincies, Rijkswaterstaat, de Koninklijke BLN-Schuttevaer en de Unie van Waterschappen. Naast voorlichting over de veiligheid, voorzorgsmaatregelen, nieuwe wet- en regelgeving , zijn mogelijke gevaarlijke situaties beschreven. Er zijn knooppuntenboekjes gemaakt met veilige adviesroutes. Boot Holland Boot Holland vindt plaats van 12 t/m 17 februari 2016 in Leeuwarden. De stand van ‘Varen doe je Samen!’  heeft standnummer 5064. Watersporters zijn welkom voor praktische tips en kunnen op een (interactieve) vaarkaart hun knelpunten aangeven. De openingstijden zijn te vinden op www.boot-holland.nl. Kijk voor meer informatie op www.varendoejesamen.nl of download de ‘Varen doe je Samen!’ App via Android of ITunes.