Nieuwe Afsluitdijk zorgt voor 450 banen

Sneek - Voor de werkgelegenheid in Súdwest-Fryslân is de investering in de Afsluitdijk een prachtige kans. Het werk aan de Afsluitdijk zorgt tijdelijk voor zo’n 8530 tot 8710 banen. Daarnaast gaat Súdwest-Fryslân uit van 430 tot 475 blijvende banen in de regio. Dit blijkt uit het onderzoek naar de Economische effecten van De Nieuwe Afsluitdijk. Dit onderzoek is afgelopen najaar gedaan door het bureau Ecorys.

,,Deze kans grijpen we met beide handen aan!We hebben ‘goud in handen’ voor wat betreft de werkgelegenheid in de regio”, zegt wethouder Maarten Offinga.  ,,We roepen ondernemers uit de regio, in de grond-weg-en waterbouw,dan ook op om zich in te schrijven voor het bidbook. Zodat zij straks mogelijk kunnen profiteren van het werkaan de Afsluitdijk”. Een groot deel van de werkgelegenheid komt voort uit de beoogde verbreding van de sluis.In de toekomst kunnen grotere schepende nieuwe sluis  passeren. Dit moet extra opdrachten voor de werven in de regio gaan opleveren. Dit geldt zowel voor de bouw van nieuwe schepen, onderhoud en reparatie. Bidbookmet lokale ondernemers Het effect van de werkzaamheden voor Súdwest-Fryslân en de regio kan gunstiger zijn als lokale ondernemers een deel van het werk aan de Afsluitdijk uit kan voeren.Súdwest-Fryslân wil zich er voor inzetten dat bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw hiervan kunnen profiteren. En roept ondernemers uit deze branche op zich in te schrijven voor het bidbook. In het bidbook komt een overzicht te staan met de bedrijfsinformatie van de ondernemers . Offinga: ,,We gaan het bidbook aanbieden aan de hoofdaannemer, zodra Rijkswaterstaat bekend heeft gemaakt wie dit is. Zo ziet de hoofdaannemer in een oogopslag wat de lokale ondernemers kunnen betekenen voor het werk aan de Afsluitdijk."