Meer WW-uitkeringen in Friesland

Sneek - Het economisch herstel blijkt nog niet uit de ontwikkeling van de WW. In januari nam de WW in Friesland opnieuw toe tot ruim 21.500 uitkeringen. Naast jaarlijks terugkerende seizoenseffecten speelt de invoering van de Wet werk en zekerheid een rol. Wel werden in januari minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt dan een jaar eerder.

Eind januari 2016 telde Friesland 21.547 WW-uitkeringen. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland steeg in januari met 6,2%. Dat is een stijging van 1.263 uitkeringen. Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Friesland ongeveer evenveel WW-uitkeringen (-9).