Ontdek je kwaliteiten bij Nietstilzitten

Sneek - Als je op zoek bent naar een baan, is het goed om je kwaliteiten helder voor ogen te hebben. In de praktijk blijkt dat nog helemaal niet zo gemakkelijk. In de bijeenkomst van Nietstilzitten op woensdag 2 maart vanaf 15 uur in restaurant De Daaldersplaats in Sneek, gaat coach Ingrid Steenbergen werkzoekenden helpen op een speelse manier hun kwaliteiten te ontdekken.

Ieder mens heeft kwaliteiten die hem of haar tot een uniek mens maken. Iedereen heeft ook minder sterke punten. Gek genoeg weten mensen vaak feilloos hun zwakke punten te benoemen, maar vinden ze het veel lastiger om te zeggen waar ze goed in zijn. Terwijl het natuurlijk veel belangrijker om je sterke kanten te benadrukken als je gaat solliciteren. Door het spelen van een kwaliteitenspel gaan de deelnemers elkaar helpen om hun kwaliteiten in kaart te brengen, onder begeleiding van Ingrid Steenbergen. Ingrid is een ervaren trainer en coach en zelf enthousiast deelneemster aan de activiteiten van Nietstilzitten. We nodigen werkzoekenden uit om vooral een kopie van hun CV mee te nemen, zodat ze na afloop van het spel kunnen kijken in hoeverre de gevonden kwaliteiten daarin naar voren komen. De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle werkzoekenden. In verband met het beperkte aantal plaatsen is opgave vooraf via info@nietstilzitten.nl wenselijk. Nietstilzitten is het activiteitenplatform voor werkzoekenden in Zuidwest Friesland. Nietstilzitten wil werkzoekenden mogelijkheden bieden elkaar positief te stimuleren in hun zoektocht naar werk. Naast regelmatige themabijeenkomsten is er een wekelijks Nietstilzitten Café. Meer informatie op www.nietstilzitten.nl