Rekenkamer gemeente Súdwest-Fryslân presenteert rapport over popoefenruimte

Sneek - De Rekenkamer van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft het onderzoeksrapport bekendgemaakt over de besluitvorming rondom de popoefenruimte.

Het rapport wordt vandaag gepresenteerd aan de raad en op 16 maart behandeld in de commissie Boarger en Mienskip van de gemeenteraad. Voor de realisatie van een popoefenruimte hebben de toenmalige gemeente Sneek en later de gemeente Súdwest-Fryslân zich volgens de Rekenkamer te lang gericht op de popkelder in de Geeuwbrug. Ook zouden de projecten als de popoefenkelder en Waterstad Sneek niet goed op elkaar aansluiten. Daardoor zou uiteindelijk de Geeuwbrug onbereikbaar worden. Tot deze conclusies komt de Rekenkamer na onderzoek van meer dan honderd documenten over de besluitvorming van de pop-oefenruimte in Sneek. Al in 2007 is in de raad van – toen nog – de gemeente Sneek gesproken over het beschikbaar stellen van geld voor een oefenruimte voor popmuzikanten. Begin 2015 was de oefenruimte nog steeds niet gerealiseerd. Reden voor de gemeenteraad van SWF om aan de Rekenkamer te vragen onderzoek te doen naar hoe de besluitvorming in die acht jaar is verlopen. De Rekenkamer heeft aan de wens van de raad gehoor gegeven. Intussen is in december 2015 de sleutel van de nieuwe popoefenruimte overhandigd. Oorspronkelijk was het idee om de kelder in de Geeuwbrug beschikbaar te stellen en geschikt te maken als popkelder. Toen dit uiteindelijk onmogelijk bleek, is in 2012 gekozen voor de locatie aan de Havenstraat. Een van de aanbevelingen van de Rekenkamer is om voortaan bij projecten van tevoren zoveel mogelijk alternatieven in beeld te brengen en deze te analyseren. Ook beveelt de Rekenkamer aan om de gemeentelijke regie op een project te houden en weerstanden vooraf in kaart te brengen.