Thuiszorg aanpakken vanuit vraag cliënten

Sneek - De Antonius Zorggroep in Sneek ziet nieuwe kansen voor de Thuiszorg als die meer geboden wordt vanuit de vraag van cliënten en minder vanuit voorgeschreven vaste kaders. Beter inspelen op de daadwerkelijke behoefte aan hulp heeft als voordelen dat mensen langer hun zelfstandigheid behouden, zich beter voelen en langer fit blijven waardoor er een lagere zorgvraag ontstaat.

Voorwaarden daarvoor zijn dat administratie en regelgeving veel minder aandacht gaan vragen van  thuiszorgmedewerkers, gemeenten de Code Verantwoord Marktgedrag accepteren, herschikking van het WMO-budget en dat verschillende partijen nauw samenwerken. Per saldo zal dat én meer zorg op maat én een beter betaalbare thuiszorg opleveren. De Antonius Zorggroep presenteerde  vanmorgen een plan voor een nieuwe aanpak. ,,Met onze aanpak willen we goede zorg en ondersteuning bieden waarbij mensen zelf meer regie mogen nemen. Daarvoor is het nodig dat thuiszorgorganisaties de handen ineen slaan met gemeenten en de zorgverzekeraar. We willen af van de voor de klant ondoorzichtig geworden regelgeving vanuit de verschillende financieringswijzen en de vele loketten die er zijn. Onze klanten moeten gewoon passende zorg krijgen, met één aanspreekpunt, waarbij de verbinding gemaakt wordt tussen WMO, Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg. Om dat mogelijk te maken moeten we samenwerken”, zo stelt Jack Thiadens. Als voorzitter Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep is hij verantwoordelijk voor Thuiszorg Zuidwest Friesland (TZWF). Net als een groot aantal andere thuiszorgorganisaties heeft ook TZWF last van de forse landelijke bezuiniging op de WMO. Daarbij heeft TZWF nog eens extra last van lage vergoedingen door gemeenten in de eigen regio, zo bleek onlangs uit een landelijke inventarisatie. Als die condities niet veranderen kan TZWF niet anders dan stoppen met huishoudelijke hulp. Thiadens: ,,Dat willen we niet, daarom zijn we in goed gesprek met gemeenten met als insteek dat wij onze klanten en onze medewerkers niet in de steek willen laten. Wij hebben gezocht naar een oplossing en die menen wij met ons plan gevonden te hebben." Onderdeel van het plan is dat thuiszorgmedewerkers niet met een standaard aanbod aan hulp komen. De medewerkers krijgen een training om in het gesprek met de cliënten nog beter de ‘vraag achter de vraag’ en de echte behoefte aan zorg op tafel te krijgen. Die behoefte kan sterk verschillen per cliënt. Waar de één vooral behoefte heeft aan een schoon huis, heeft de ander misschien meer baat bij hulp met de boodschappen of de was. Bij anderen vervullen familieleden die rol en is er juist weer meer behoefte aan hulp die mantelzorgers niet kunnen bieden. De Antonius Zorggroep heeft in samenwerking met zorgverzekeraar De Friesland al succesvolle ervaring opgedaan met een andere aanpak van verpleging en verzorging. De Antonius Zorggroep levert een integraal pakket aan zorg, van huishoudelijke hulp tot ziekenhuiszorg. Thiadens: ,,Waar wij in Zuidwest Friesland een streepje voor hebben is dat hier uitstekende verbindingen liggen met zowel huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen alsook het ziekenhuis. Onze regio onderscheidt zich daarbij door het feit dat aanbieders weten dat we elkaar in onze dunbevolkte regio hard nodig hebben.”