Talma Hiem ontvangt donatie Oranje Fonds

Balk - Zorgcentrum Talma Hiem in Balk ontvangt een donatie van 650 euro van het Oranje Fonds voor het project Noflike Ferdivedaasje, vrij vertaald prettig vermaak. Een initiatief dat vorig jaar is ontstaan om ouderen die steeds langer thuis moeten blijven wonen een gezellige middag in de eigen omgeving te bezorgen. 

Om de week komt er op dinsdagmiddag een groep dames en heren uit Wijckel en Sloten bij elkaar voor een middag “Noflike Ferdivedaasje” in gebouw Irene te Wijckel. Onder leiding van Marianne Rijpkema, coördinator dagverzorging Talma Hiem, en een vaste vrijwilliger vinden de volgende activiteiten plaats: spelletjes, bingo, bewegen op muziek, bloemschikken, filmmiddag, spreker enz. Tegelijkertijd drinkt men gezellig samen een kopje koffie of thee en worden verhalen uitgewisseld. De deelnemers genieten van deze middag en het aantal bezoekers is in een jaar tijd verdubbeld. Er wordt duidelijk in een behoefte voorzien. Zoals een deelnemer mooi verwoorde: “Voor mij zijn de activiteitenmiddagen echt een uitje met veel gezelligheid!” De ontvangen bijdrage van het Oranje Fonds maakt het mogelijk dit project voort te zetten. Zoals Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds, zegt : ,,Het Oranje Fonds wil met deze bijdrage een aanjaagfunctie hebben voor organisaties die daadwerkelijk een verschil maken in de opzet en uitvoer van hun project”.