Thijs Lijster in filosofisch café

Sneek - Filosoof dr. Thijs Lijster komt dinsdag 8 maart om 20.00 uur in het Filosofisch Café, in het Atrium in Sneek om te spreken over “de grote vlucht inwaarts”of “begint een betere wereld wel echt bij jezelf”?

De wereld lijkt steeds complexer en onoverzichtelijker te worden: regionale oorlogen, dictaturen, vluchtelingencrisis en meer. Hierdoor gaan we de maatschappij steeds meer zien als een “buiten”-wereld, waarover we op geen enkele manier nog controle kunnen uitoefenen. Ter compensatie zijn we geneigd om ons zowel fysiek als ideologisch af te sluiten, onze blik naar binnen te keren en ons vast te klampen aan de dingen die we nog wel in de hand hebben. Want als de samenleving niet meer maakbaar is, dan misschien onze eigen huiskamer nog. Maar deze strategie is jammerlijk gedoemd te mislukken want het is een politiek gevaar om de geschiedenis te beschouwen als iets dat ons slechts overkomt. Filosoof Lijster, die regelmatig publiceert in tijdschriften als de Groene Amsterdammer en Filosofie Magazine, breekt een lans voor het collectieve vermogen om zelf geschiedenis te maken.