Voorlichtingsavond Platform Kerk en Vluchteling

Sneek - Het Platform Kerk en Vluchteling verzorgt op woensdag 16 maart vanaf 19.30 uur in de Martinikerk in Sneek, een voorlichtingsavond om mensen voor te bereiden op de komst van vluchtelingen naar Sneek.

Een aantal sprekers die vanuit diverse invalshoeken met de opvang en begeleiding van vluchtelingen bezig is, schetst op deze avond een beeld van wat er op dit gebied allemaal gebeurt. Zo is wethouder Stella van Gent vanuit de Gemeente SWF aanwezig, Corina Deekens, Adjunct Unit Manager van het COA Friesland en Jaap Vellenga en Anna Riemersma van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland. Verder zullen spreken Annette Hollander van de Stichting Gave en Sandra Roza van Kleurrijk Fryslân. Tijdens de pauze kunnen bezoekers zich bij een stand, van een van de bovengenoemde organisaties die zich bezighouden met opvang van asielzoekers of statushouders, inschrijven als vrijwilliger. Na de pauze nemen de sprekers plaats in een forum om vragen uit het publiek te beantwoorden. Het platform is een interkerkelijke samenwerking waarin 12 kerken uit Sneek en omstreken verenigd zijn. Het doel van het platform is een gezamenlijke voorbereiding op de komst van vluchtelingen naar Sneek dit jaar. Met de voorlichtingsavond wil het platform alle gemeenteleden van de deelnemende kerken, maar ook alle mogelijke belangstellenden uit Sneek en omstreken informeren, over wat er op dit gebied reeds gaande is, en wat er nodig is om de vluchtelingen op passende wijze te ontvangen en tijdens hun verblijf te begeleiden.