Dorpshuizen Súdwesthoeke willen zuiniger

Sneek - Er is veel belangstelling van dorpshuizen en wijkgebouwen in de Zuidwesthoek om mee te doen aan de pilot ‘Doarpshuzen mei in Duorsume Takomst’.

Minne Hovenga van Doarpswurk is blij met de animo: ,,Deze dorpshuizen krijgen de mogelijkheid in 2016 professioneel advies in te winnen over het energieverbruik en de exploitatie van hun gebouw onder de loep te nemen. Dit levert een aantal maatregelen op om uiteindelijk kosten te besparen en nieuwe activiteiten te ontplooien.” Voor deelname aan het project wordt bij de dorpshuizen geïnventariseerd wat de bouwkundige staat van het gebouw is en hoe met welke middelen en ingrepen de energieprestatie verbeterd kan worden. Daarnaast krijgt een aantal dorpshuizen de mogelijkheid om deel te nemen aan het onderdeel toekomstbestendige dorpshuizen. Hierbij gaat het niet alleen om een analyse van de (financiële) exploitatie, maar ook over de functie in het dorp en omgeving en de prestaties op het gebied van duurzaamheid. De inventarisatie hiervan is de basis voor het bepalen van een toekomstbeeld voor het dorpshuis. Tot nu toe hebben 32 dorpshuizen zich aangemeld voor het traject EPA. Er zijn op dit moment 15 aanmeldingen voor het traject Toekomstbestendige dorpshuizen. Het project ‘Doarpshuzen mei in Duorsume Takomst’ is opgezet door Doarpswurk in nauwe samenwerking met Streekwurk Zuidwest Fryslân, het samenwerkingsverband van de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân, Wetterskip Fryslân en provinsje Fryslân. Meer informatie is te vinden op www.doarpswurk.frl.