Leerlingen Súdwester gaan keatsen

Sneek - Leerlingen van SBO De Súdwester uit Sneek wagen zich dinsdag 8 maart aan een kaatsclinic onder leiding van docent Henk Haar van de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond.

Hij geeft in de gymzaal van de school een introductieles Wallball (muurkaatsen) in de gymles aan meerdere groepen van deze basisschool. Via de site fryskesportyndynklasse.frl hebben zich inmiddels al 60 scholen aangemeld voor sportclinics en inmiddels gebruiken 47 scholen het Fryske sporten lespakket. Met de clinics zijn inmiddels meer dan 3.000 leerlingen bereikt die kennis hebben gemaakt met de Fryske sporten. De initiatiefnemers* hebben de ambitie dat ieder kind dat de basisschool verlaat, kennis heeft gemaakt met de Fryske Sporten: keatsen, fierljeppen, (skûtsje) silen, Frysk Damjen, Fryske hynstesport en reedriden. Door de samenwerking die Sport Fryslân geïnitieerd heeft met alle Fryske bonden, de ijshallen en het onderwijs is er een integraal aanbod waardoor een hogere effectiviteit, meer kwaliteit en een groter bereik mogelijk is. Zo kunnen de scholen via een centraal punt, fryskesportyndynklassel.frl, efficiënter de sportactiviteiten inplannen. Ook worden er via de buurtsportcoaches directe verbindingen met de basisscholen gelegd en de doorstroom van kinderen naar de sportverenigingen wordt bevorderd.