GB en TL in SWF gaan samen

Sneek - De politieke partijen GemeenteBelangen en Totaal Lokaal gaan fuseren. Op dit moment hebben beide partijen samen vier zetels. Men streeft bij de verkiezingen in 2017 naar minimaal een verdubbeling van het aantal zetels.

GemeenteBelangen Súdwest Fryslân kwam tot stand uit voortzetting van GemeenteBelangen Wymbritseradiel, Gemeentebelangen Bolsward en diverse betrokken inwoners uit de fusiegemeenten Nijefurd, Wûnseradiel, Sneek, Bolsward en Wymbritseradiel. Totaal Lokaal is ontstaan uit de actiegroep Fan Ûnderen Op. De partij deed in 2010 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Na een aantal verkennende gesprekken is geconcludeerd dat samen beter is dan alleen. Vervolgens heeft een commissie na veel plussen en minnen het afrondende fusiedocument gemaakt. De fusie is onder voorbehoud van goedkeuring door de leden. In het fusiedocument is bepaald dat GemeenteBelangen de voorzitter levert van het nieuwe bestuur, de fractiesecretaris van Lokaal Totaal komt en Peter Walinga de nieuwe fractievoorzitter wordt. In de komende maanden wordt de organisatie verder uitgewerkt.