Bolswarder vindt eerste ei Súdwest-Fryslân

Sneek - Jan Willem Postma uit Bolsward heeft gistermorgen het eerste kievitsei van Súdwest-Fryslân gevonden.

Postma vond het ei om 11.40 uur bij Sibrandabuorren. De Bond Friese Vogelwachten (BFVW) heeft bevestigd dat het om een vers ei gaat. De melding kwam maandag net iets later binnen dan die van het eerst gevonden ei van Fryslân. Postma komt vandaag naar het stadhuis in Sneek waar hij van burgemeester Hayo Apotheker de gebruikelijke oorkonde en een tientje vindersloon ontvangt.