De Kogge verkeersveilige school 

Sneek - OBS De Kogge mag zich de komende twee jaar een verkeersveilige school noemen. Dit heuglijke feit kreeg onlangs zijn definitieve beslag omdat de IJlster basisschool aan alle criteria heeft voldaan. Geeske Cnossen van de verkeers-commissie had reikhalzend uitgekeken naar dit memorabele moment aangezien zij en haar commissieleden het nodige werk moesten verstouwen.

In 2013 ontving De Kogge  het verkeersveiligheidslabel dat door Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF wordt afgegeven. Preses van dit orgaan is gedeputeerde Sietske Poepjes. Een dergelijk certificaat is voor de periode van twee jaren geldig en nadien vindt er een herijking plaats. Het verkeerslabel impliceert dat De Kogge zich actief heef bezig gehouden met het verkeer in en rondom de school. ,,Als verkeerscommissie  organiseren we een paar keer per jaar activiteiten die in het teken staan van het verkeer”, zegt Geeske Cnossen die bijgestaan wordt door de ouders Judith Veldhuizen, Joke Meijer, Barbara Haagsma, Anneke Faber, Mirjam  Reekers en Martha Ploegsma vanuit het schoolteam. De verkeerscommissie heeft in september alles in het werk gesteld om de gevraagde stukken in orde te maken. “Er moest een lijst met criteria komen waaraan we moesten voldoen zoals o.a. een jaarverslag van de afgelopen 2 jaar. Ook hadden we de opdracht het jaarplan voor de komende twee jaar weer te schrijven”, zegt Geeske Cnossen.Binnen de school was er aandacht voor verkeersactiviteiten in de groep, werd er handelingsgericht gewerkt met een verkeersmethode en werden ouders betrokken bij de educatie.In december waren de stukken compleet en kon alles worden opgestuurd. Middels dit uitgereikte certificaat geeft De Kogge aan dat men verkeersveiligheid hoog in het vaandel heeft staan gezien de inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.