‘Mei-inoar himmelje’ in Súdwest-Fryslân

Sneek - SNEEK - De komende weken wordt er weer flink ‘gehimmeld’ in Súdwest-Fryslân: van 19 maart tot en met 16 april zijn de Himmelwiken. Veel kinderen, maar ook volwassenen, steken de handen uit de mouwen om het voorjaar afvalvrij in te gaan.

Súdwest-Fryslân wordt in twee fasen vrijgemaakt van zwerfafval. Regio West, met onder andere Bolsward, Witmarsum, Workum en Stavoren, is aan de beurt van 19 maart tot en met 2 april. Regio Oost, met onder andere Woudsend, Oudega en Sneek, wordt van 2 april tot en met 16 april schoongemaakt. In totaal doen er dit jaar 41 organisaties mee aan de Himmeldei. Dit zijn vooral basisscholen, maar ook middelbare scholen, vogelwachten en dorpsbelangen doen mee. De gemeente voorziet de ruim 2700 deelnemers van handschoenen, vuilniszakken en containers. En voor de kinderen is er na afloop een duurzaam presentje van de wereldwinkel.