Schoolbibliotheken in gebruik

Sneek - Wethouder Mirjam Bakker opende gisteren de Bibliotheek op School op OBS ‘t Raerderhiem in Raerd en OBS De Lege Geaen in Sibrandaburen.

De Bibliotheek op School is een landelijk initiatief waarbij openbare bibliotheek en school nauw samenwerken. Jaarlijks doet de school mee met een landelijke monitor waaruit een beeld komt hoe het binnen de school gesteld is met verschillende aspecten rond lezen en mediawijsheid. Ook is er een leesconsulent aan de school verbonden, die het team op het gebied van leesbevordering ondersteunt en zelf ook leesbevorderingsactiviteiten uitvoert. Het draait hierbij om het vergroten van het leesplezier. De leesconsulent, een medewerker van de bibliotheek, komt bijvoorbeeld geregeld in de groepen om leuke nieuwe leesboeken te introduceren aan de kinderen. Er worden boekentips gegeven en met elkaar gepraat over boeken. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het mediawijs maken van de leerlingen, ook hier zijn verschillende programma’s voor ontwikkeld. Maar de leesconsulent en leerkracht kunnen het niet alleen: het blijft ook belangrijk dat ouders thuis aandacht hebben voor het lezen van hun kind. Geregeld voorlezen bijvoorbeeld is belangrijk. Behalve leerzaam is het ook nog eens gezellig en leuk! Meedoen met de Bibliotheek op School betekent dat bibliotheek en school samenwerken aan het bevorderen van leesplezier van ieder kind waardoor het graag en meer gaat lezen.