Miedema accountants groeit uit tot familiebedrijf

Sneek - Andries Miedema, oprichter en eigenaar van Miedema accountants aan het Martiniplein in Sneek, zal langzaam maar zeker het stokje overdragen. Zijn dochter Janet is onlangs officieel toegetreden tot de directie van het accountantskantoor, met het doel senior op termijn volledig op te volgen.

Andries Miedema kwam in 1983 naar Sneek. ,,Ik was toen niet meer dan een werknemer op een accountantskantoor", refereert Andries aan de beginperiode van zijn carrière. Na een langdurige samenwerking met een collega-ondernemer startte hij in 2006 zijn eigen bedrijf, waarvan de naam prijkt op de kopse kant van het Sneker Martiniplein. De inmiddels 60-jarige Andries heeft het volledige vertrouwen in zijn 26-jarige protegé. ,,Een bedrijfsoverdracht waarbij personeelsleden een stap hogerop wagen, is een mooie en vaak doeltreffende manier, waarbij bedrijfscultuur en -beleid in grote lijnen onaangetast blijven. Een overname door familie is zowaar nog mooier!" De ambitieuze Janet Miedema zal de komende jaren zij aan zij staan met haar vader. Al zijn kennis en ervaring zal zij moeten opnemen als een spons. Dat neemt echter niet weg dat Janet niet haar eigen plan trekt. Zij neemt zich voor meer naar buiten te treden en haar gezicht te laten zien. ,,De accountancy wordt steeds agressiever. Veel grote spelers hebben het moeilijk en richten zich zodoende ook op het MKB, een groep die eerder totaal niet interessant was voor hen. Daarom moeten wij onszelf profileren, ons laten zien", aldus de jonge opvolgster. Ook op het gebied van nog snellere serviceverlening, zoals het digitaal aanbieden van jaarverslagen, denkt Janet stappen te kunnen maken met het kantoor. Hetgeen onder geen beding zal veranderen, is de ruime expertise die aanwezig is bij Miedema accountants. De klant kan er onder andere terecht voor advies en uitwerking van loonadministratie, jaarrekeningen, BTW aangiftes, subsidieaanvragen, saneringen en, hoe saillant, bedrijfsoverdrachten. Bij het Sneker accountantskantoor, bestaande uit elf medewerkers, heeft de klant een vast aanspreekpunt. ,,Wij willen als klankbord dienen voor de ondernemer", zegt Andries Miedema. Dat dat klankbord de komende jaren wordt uitgebreid, ligt erg voor de hand. Andries’ andere drie nazaten zijn namelijk stuk voor stuk bezig met een opleiding in de financiële sector en zien wellicht een toekomstige intrede in het familiebedrijf wel zitten.