Huurdersvereniging Houkewier fuseert

Sneek - SNEEK - Na zich 16 jaar te hebben ingezet voor de huurders in Sneek hebben de leden van Huurdersvereniging Houkewier zich afgelopen woensdag in de ledenvergadering uitgesproken om te fuseren met Huurdersplatform Nieuw Elan uit Leeuwarden.

Houkewier vertegenwoordigt de huurders, die voorheen huurden bij De Wieren en tegenwoordig Elkien. Huurdersplatform Nieuw Elan vertegenwoordigt onder andere de huurders van Elkien in Leeuwarden, Wytgaard en Drachten. Nel Veldman, secretaris Houkewier, is blij met de fusie: ,,Er wordt steeds meer gevraagd van huurdersorganisaties en omdat we maar geen voltallig bestuur konden krijgen, hebben we besloten de leden te vragen te gaan fuseren met Huurdersplatform Nieuw Elan. We weten dat de huurders daar een goede begeleiding en ondersteuning krijgen en dat zij de belangen van de huurders in Sneek goed zullen vertegenwoordigen." Volgens penningmeester Jan Adema werd het voor Houkewier steeds moeilijker om de huurders goed te vertegenwoordigen. ,,Na de fusie ga ik me straks bezig houden met onder andere de bewonerscommissie Noorderhoek. Lekker dicht bij de huurders, dat past het beste bij mij." Directeur-bestuurder Rudi Velthuis  van huurdersplatform Nieuw Elan kijkt terug op de samenwerking van het laatste jaar tussen Houkewier en Nieuw Elan: ,,We zijn tot de conclusie gekomen dat beide organisaties hetzelfde doel hebben en dezelfde manier van werken hebben: dicht bij de huurders staan. Dit maakt de fusie een stuk gemakkelijker. Sinds een paar maanden ondersteunen we ook al de huurders en bewonerscommissies van Houkewier, dus alles loopt geleidelijk in elkaar over."   Op de foto het bestuur van Houkewier in de bloemetjes gezet. Vlnr.:  Jan Adema, Nel Veldman, Tineke Seelos en Tineke van der Kooi. Afwezig: Paula van der Veer.