Ingezonden: Stille boel op Sportpark Schuttersveld

Sneek - Toen wij in 2005 op het Schuttersveld een stuk grond konden kopen voor woningbouw waren we gelijk enthousiast dat we op een sportpark konden gaan wonen. Wij horen bij de eerste bewoners van de Cornelis Kanstraat en wonen nog altijd met heel veel plezier op het sportpark. Om ons heen wordt iedere avond volop getraind en zijn kinderen en volwassenen bezig met hun hobby. Wij hebben in ieder geval geen enkele last van de activiteiten die de sportverenigingen op het sportpark organiseren en genieten er zelfs volop van.

Een rustiger plek is in Sneek vrijwel niet denkbaar. Er is nagenoeg geen verkeer in de straat en het grootste gedeelte van de dag kun je hier een kanon afschieten. Kinderen spelen ’s middags op straat of op het sportpark. Een heerlijke omgeving. Dat de bestuurders en vrijwilligers van de diverse clubs meerdere jaren al vele malen overleg met de gemeente hebben moeten voeren over vermeende geluidsoverlast is echt zonde. Dat moet maar eens afgelopen zijn. Op een sportpark komt iedereen in zijn vrije tijd bij elkaar en moet je lekker met elkaar van je hobby kunnen genieten. Dat kunnen genieten moet ook gelden voor de bestuurders van die clubs. Afgelopen week uitte Eelke Dotinga van WPB terecht zijn frustraties hierover in deze krant en hij is niet de enige die zich hieraan ergert. Het speelt al veel te lang. Wij wonen op een sportpark en ja, daar hoor je weleens wat, we wonen tenslotte niet in een hutje op de hei. Van geluidsoverlast op het sportpark is echter totaal geen sprake, nooit geweest. En zo denken volgens mij de meeste bewoners van de Cornelis Kanstraat er ook over. Dit andere geluid wil ik toch ook graag uit de straat laten horen. Wij wensen alle clubs op Sportpark Schuttersveld dan ook veel succes met hun activiteiten en hopen dat de gemeente een manier kan vinden zodat iedereen op het Schuttersveld weer kan genieten van alle activiteiten. Dat daar ook sfeer in de vorm van bijvoorbeeld een stukje muziek rondom wedstrijden bij hoort, is wat ons betreft niet meer dan logisch. Sneek, Cornelis Kanstraat 15, Joan van der Veen