't Sintsje: opvang kinderen met beperking

Sneek - 't Sintsje Plus is de naam van de nieuwe peuteropvang voor kinderen van van 2 tot 4 jaar die extra aandacht nodig hebben door een beperking en/of ontwikkelingsstoornis of –achterstand.

  ’t Sintsje biedt gespecialiseerde opvang voor jonge kinderen die misschien niet zo goed op hun plaats zijn op een reguliere peuterspeelzaal. De kinderopvang aan de Simmerdyk 5 beschikt over medewerker(s) die dagelijks werkzaam zijn met de kinderen van de doelgroep. Zij weten uitstekend in te spelen op de behoeftes van de peuters en gaan uit van hun mogelijkheden bij het samenstellen van de activiteiten. De medewerker(s) kunnen worden geassisteerd door een stagiaire en er is altijd een bevoegde achterwacht aanwezig om extra te worden ingezet. er wordt gewerkt met 'Totale Communicatie', om de communicatieve  mogelijkheden van peuters optimaal tot ontwikkeling te kunnen brengen. Dit betekent dat naast gesproken taal ook gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld gebaren ter ondersteuning, foto’s en picto’s.   Het lokaal is afgestemd op jonge kinderen. Er is staat een gezellige groepstafel met trip trap stoelen, zodat de peuters goed en lekker kunnen zitten. Er is veel en gevarieerd speelgoed en per keer wordt speelgoed klaargezet. Soms langere tijd hetzelfde speelgoed omdat de herkenning veiligheid en geborgenheid biedt. In het lokaal is een poppenhoek, een hoek met grote auto’s, een garage en verkeerskleed, een boekenrekje met prentenboeken enzovoort. We doen af en toe spelletjes op het digibord en op de Ipad en we gaan ook creatief aan de slag. Ook muziek en beweging spelen een grote rol.   De MSA-ruimte is een snoezelruimte met een ballenbak, een warm waterbed, spiegels, een bubbelbuis, geluids,- en licht installatie en sensopathisch speelgoed. De kinderen kunnen hier ontspannen, ze worden uitgedaagd en geprikkeld. Ze ervaren de ruimte letterlijk met hun lijf. (MSA betekent: Multi Sensorische Activering.)   Wanneer ouders kiezen voor Sinne wanneer het kind vier jaar wordt, dan is de peuteropvang een mooie voorbereiding op de schoolsituatie. Het jonge kind is dan al gewend aan het lokaal, de juffen, de totale communicatie en de MSA- ruimte. Dat zal de overgang zeker gemakkelijk maken.