Actiecomité Leerlingenvervoer naar Den Haag 

Sneek - Het Actiecomité Leerlingenvervoer gaat de CDA-fractie in de Tweede Kamer informeren over de allesbehalve tot tevredenheid stemmende gang van zaken rond centrale opstapplaatsen in onder andere Balk en Oudemirdum. 

Het CDA benadrukt altijd dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is. ,,Wij als actiecomité willen het CDA in Den Haag laten weten dat CDA-wethouder Frans Veltman en zijn fractie in de Fryske Marren hier niet naar handelen." Door "kwetsbare" kinderen niet meer thuis, maar bij centrale opstapplaatsen op te pikken, bezuinigt De Fryske Marren 19.000 euro op het leerlingenvervoer.
Maar de ouders van 235 kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan willen dat deze maatregel wordt teruggedraaid. Want lang niet alle opstapplaatsen bleken zo beschut, verlicht en veilig als de gemeente wilde doen geloven. Voorafgaand aan een raadcommissievergadering leverden ouders en de SP vorig jaar een zwartboek hierover in met 1200 handtekeningen.
Twee haltes zijn zijn door de gemeente inmiddels opgeheven. Ervoor kwamen twee nieuwe in de plaats, aldus de Fryske Marren die vervolgens vergat de ouders van de betrokken kinderen hierover te informeren. De erop aangewezen kinderen wachten nu tijdelijk bij een ouder thuis  in de plaats Oosterzee.
De gemeente had basisschool De Wynbrekker in Oosterzee aangewezen al nieuwe opstapplaats. De kinderen zouden daar eventueel bij slecht weer binnen kunnen wachten. Een probleem was echter dat de kinderen daar al om half acht staan en gebouw pas een half uur later open gaat.
Het Actiecomité, waarin de ouders zich hebben verenigd, liep alle 22 opstapplaatsen in januari en februari nog eens  na en constateerde dat slechts 8 opstapplaatsen aan alle eisen voldeden.
Een bleek in het geheel niet te bestaan. Omdat het onderzoek pas maandag bij het college terecht zou zijn kwam gekomen, wilde wethouder Frans Veltman er een dag later niet op reageren.
De houding van de wethouder stoort het actiecomité. ,,We hebben het hier wel over een kwetsbare doelgroep."
Uit financiële stukken valt op te maken dat De Fryske Marren zich ervan bewust is dat deze kwestie haar een negatieve naam bezorgd. De Fryske Marren reserveert 73.000 euro voor onder meer imagoschade.