Súdwest-Fryslân meeste blauwe vlaggen

Sneek - Gemeente Súdwest-Fryslân ontving in 2015 de meeste blauwe vlaggen voor havens wereldwijd. Sinds mei wapperen de blauwe vlaggen namelijk ook in de havens van  Sneek, Bolsward, Makkum en in de twee havens van Stavoren.

Wethouder Mirjam Bakker: ,,Affiniteit met water zit in ons bloed. Met het keurmerk blauwe vlag kunnen we laten zien dat waterrecreatie en duurzaamheid in onze gemeente hand in hand gaan. Ik hoop dan ook dat het niet bij deze blauwe vlaggen blijft, maar dat meerdere haveneigenaren zich gaan inzetten om dit keurmerk te bemachtigen." De Blauwe Vlag wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die voldoen aan een aantal milieu-eisen. Zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire- en afvalvoorzieningen, goede voorzieningen voor gehandicapten, een hoge mate van veiligheid, aandacht voor natuur- en milieu-activiteiten. Het mogen voeren van de blauwe vlag is een erkenning voor de inspanningen die de eigenaar op dit gebied heeft geleverd. De internationale toekenning van de Blauwe Vlaggen wordt gedaan door de onafhankelijke milieuorganisatie ‘Foundation for  Environmental Education’ (FEE). Deze internationale jury zetelt in Denemarken.