Heilige Huizen voor kinderen

Sneek - Wethouder Mirjam Bakker geeft vrijdag 1 april om 11.45 uur het startsein voor het project “Open Heilige Huizen”. Met dit project maken kinderen kennis met drie monumentale heilige huizen in Sneek: de R.K. Sint-Martinuskerk, de Martinikerk en de Ayasofya Moskee.

Mirjam Bakker overhandigt tijdens het startsein in het stadhuis in Sneek het lesmateriaal aan de vertegenwoordigers van de R.K. Sint-Martinuskerk, de Martinikerk en de Ayasofya Moskee. Vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de ontwikkeling van dit project zijn dan ook aanwezig. Annemarie van der Reijden van Akte2 geeft deze ochtend een toelichting op het lesmateriaal. Het gaat in eerste instantie om een pilotproject voor de basisscholen in Sneek. De kinderen van groep 5 en 6 van de Wyken in Sneek doen als eerste groep mee. Zij worden op 1 april ‘s middags in de drie heilige huizen rondgeleid door de vrijwilligers. Het project is ontstaan vanuit de wens meer kinderen te vertellen over de monumenten in onze gemeente. Ieder jaar openen op Open Monumentendag veel monumenten hun deuren, zodat inwoners gratis een kijkje kunnen nemen. Er komen altijd maar weinig kinderen op die dag af. Met “Open Heilige Huizen” bieden we de kinderen de kans een uniek kijkje te nemen in de monumentale gebouwen, die nog altijd een belangrijke functie vervullen. Zo krijgen ze inzicht in de bouwstijlen en de gebruiken. Daarnaast leren de kinderen, die opgroeien in een multiculturele samenleving, wat de religies met elkaar verbindt. Akte2 heeft speciaal voor “Open Heilige Huizen” lesmateriaal ontwikkeld. Dat kunnen de docenten en vrijwilligers van beide kerken en de moskee gebruiken. Met behulp van rondleidingen en doe-opdrachten leren de kinderen de gebouwen en gebruiken goed kennen. Tijdens de Open Monumentendag zijn de door de kinderen uitgevoerde opdrachten in een tentoonstelling te zien voor alle bezoekers op die dag. Na 1 april kunnen ook andere scholen uit Sneek zich aanmelden voor deelname aan het project. Het project is als aanbod van Akte2 opgenomen in het ‘Cultuurmenu’ onder de loep 2015-2016”. Inschrijven kan via www.akte2.nl/netwerken.