AB Vakwerk doorbreekt omzetgrens van 100 miljoen

Sneek - AB Vakwerk heeft een goed jaar achter de rug en de wind in de zeilen. De coöperatieve personeelsvoorziener in Friesland en Noord-Holland boekte in 2015 een resultaat van 3,4 miljoen euro. De omzet steeg van 95,8 miljoen euro naar 101,8 miljoen euro, een toename van ruim zes procent.

Daarmee is voor het eerst sinds het bestaan van AB Vakwerk de omzetgrens van 100 miljoen euro doorbroken.  AB Vakwerk realiseerde de grootste groei in de kernsector agri & food. Ook in de grond-, weg- en waterbouw en techniek waren de cijfers aanmerkelijk beter dan een jaar eerder. Topman Hylke van der Veen toont zich bijzonder opgetogen over de resultaten: ,,Met name de omzetgroei in de agri & food stemt tot groot optimisme omdat wij dit domein claimen en hier onbetwist marktleider willen zijn." Hoogconjunctuur op de uitzendmarkt door toenemende regeldruk voor ondernemers speelde de coöperatie in de kaart, maar de eigen hernieuwde strategie ligt volgens Van der Veen wel ten grondslag aan het succes: ,,Wij wachten niet langer af en bepalen zelf welke markt wij willen bedienen. Er is meer focus op specifieke kernsectoren en dat werpt zijn vruchten af." De algemeen directeur verwacht dat de stijgende lijn dit jaar zal doorzetten. ,,De eerste twee maanden van 2016 schetsen dat beeld al. Ik voorzie een positieve ontwikkeling van onze volumes in alle kernsectoren. Wij doen het goed in een flexmarkt die groeit." Eind vorig jaar lanceerde AB Vakwerk de nieuwe payrollsite AB Direct waarmee zij haar activiteiten binnen en buiten het traditionele verzorgingsgebied beoogt uit te breiden. ,,Maar we geloven ook nog steeds in de kracht van een fysieke vestiging. Daarom openen we in Groningen en de Noordoostpolder nieuwe kantoren. Hiermee laten we zien ook daar deel te willen uitmaken van de lokale markt." Het garanderen van bedrijfscontinuïteit aan haar ruim 4300 leden blijft voor de coöperatie het voornaamste doel. ,,Leden hoeven zich nu en in de toekomst geen zorgen te maken over personele inzet bij bedrijfsdiscontinuïteit. De uitdaging blijft wel om te investeren in ledenbetrokkenheid, want dat is de kern van ons bestaan", besluit Van der Veen. AB Vakwerk is dé coöperatieve aanbieder van flexibele personeelsdiensten in Friesland en Noord-Holland. Een robuuste en moderne coöperatie, verankerd in de agrarische sector en met een sterke positie in de overige kernsectoren Industrie, GWW, Bouw, Groen, Logistiek en Food. AB Vakwerk beschikt over ruim 1100 vaste vakkrachten en 4000 flexwerkers. Deze medewerkers hebben allemaal een echte AB Vakwerk mentaliteit, zijn aanpakkers en zeer betrokken bij hun werk.