Maarten Mook neemt afscheid

Sneek - Dominee Maarten Mook maakt als predikant van de Protestantse gemeente in Sneek en Protestantse Kerk Nederland een afscheidstournee langs drie kerken in Sneek.

De eerste dienst wordt gehouden op 10 april om 09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum.  ,,Vaak ging ik voor in de kerk van Ysbrechtum. Daarom wil ik de kerkdienst van 10 april markeren als laatste dienst daar. Een viering waarin Gospelkoor'Signalen', dat bij mijn intrededienst in de Zuiderkerk zong, meewerkt", zegt Mook. De tweede dienst wordt gehouden op 17 april in de Martinikerk in Sneek.  ,,Ruim 18 jaar werkte ik in de Zuiderwijk, de wijk rond de Zuiderkerk. Na een herindeling werd het de wijk rond de Martinikerk. In een dienst in de Martinikerk, op 17 april om 10.00 uur, wil ik die periode afsluiten. Ook in deze viering wil ik bedenken dat mijn fulltime predikantschap, landelijk en in Sneek, stopt. Aan deze dienst werkt het Martini Jongenskoor mee. Na een kop koffie in de Martini zijn gasten-van-ver en familie nog welkom in de Zuiderkerk." De reeks afscheidsdiensten wordt afgesloten in de Oosterkerk in Sneek. ,,De dienst met een'afscheidskarakter' is de dienst in mijn huidige wijkkerk, de Oosterkerk. Deze dienst vindt plaats op 24 april om 9.30 uur. Aan deze viering werkt Cantorij 'Instemming' mee.