SP SWF: geen uitkeringsgeld naar Afsluitdijk

Sneek - De SP fractie uit de gemeente Súdwest-Fryslân wil niet dat het geld voor uitkeringen in de Afsluitdijk wordt geïnvesteerd.

Dat de gemeente Súdwest-Fryslân voorstellen doet  om mensen aan de slag te krijgen, door investeringen in de publieke sector vindt de SP fractie een goed initiatief. Dat daarbij extra rekening wordt gehouden met uitkeringsgerechtigden is prima. De wethouder beweerde na de commissievergadering  via Twitter dat de SP niet instemt met het plan ‘Het goud van de Afsluitdijk’. Dit hebben zij niet gezegd.
De SP fractie is tegen het begroten van ‘geld bedoeld voor uitkeringen’ in het krediet wat nodig is om de aanloop te maken met de projecten. Dit om drie redenen. Ten eerste neemt het aantal mensen met een uitkering nog steeds toe,  dus hebben we dat geld hard nodig. Ten tweede weet niemand  zeker of het voorgestelde plan inderdaad leidt tot de voorgestelde uitvoering. Het is tenslotte een plan en geen garantie. En ten derde is het erg onzeker hoeveel bijstandsgerechtigden daadwerkelijk een baan zullen gaan krijgen. De SP zal daarom een voorstel indienen om de voorgestelde 100.000 euro uitkeringsgeld uit het krediet te schrappen. Op zwart zaad komen te zitten door een te rooskleurige inschatting van de mogelijkheden om uitkeringsgerechtigden aan werk te helpen door dit project willen we voorkomen.
Vanaf 2018 gaat het Rijk de Afsluitdijk versterken. Op 17 maart is in de commissie Bestjoer & Finânsjes van de gemeente Súdwest-Fryslân  het raadsvoorstel ‘Het goud van de Afsluitdijk’ aan de commissie voorgelegd. Dit voorstel komt vanavond in de raad. De provincie en gemeenten hebben, in het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk (DNA), een aantal projecten nader uitgewerkt, waarvoor een gemeentelijk bijdrage wordt gevraagd van bijna een miljoen. De projecten bieden kansen voor de werkgelegenheid in de regio en met name in de gemeente.