Hulp vluchtelingen door ZOA-collecte

Balk - /WIJCKEL - Vijftig collectanten gaan van 3 tot en met 9 april in Balk, Harich en Wijckel de deuren langs met een collectebus van ZOA, voor hulp een slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld.

Voor drie euro krijgt een vluchtelingenkind in Ethiopië bijvoorbeeld sport- en spelmaterialen. Tien euro betekent een voedselpakket voor een gevlucht Syrisch gezin in Jordanië. Met de opbrengst van de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte biedt ZOA hulp aan slachtoffers van een natuurramp of gewapend conflict in vijftien landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten: een lichtstraal van hoop en een begin van herstel. Het is een klein gebaar; het bedrag dat ieder in de collectebus stopt. Maar doordat u bijdraagt aan de totale opbrengst van deze collecteweek kunt u daadwerkelijk mensen steunen die van huis en haard zijn verdreven en in een kamp of afbraakflat proberen te overleven.